Elektrosmart

Casa verde 2024 – Panouri fotovoltaice cu investitie minima

Program finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu

Programul Casa Verde 2024

ELEKTROSMART ELECTRIC - instalator autorizat AFM

Casa verde 2024 – Noutati

Poti beneficia de finantare de pana la 90% la sistemele fotovoltaice prin programul Casa Verde, sesiunea 2023.

Primesti finantare de pana la 20.000 RON ca persoana fizica daca detii o proprietate si nu ai obligatii restante la Bugetul de stat si Bugetul local.

Criterii de eligibilitate

Documente necesare

Cerere de finantare

Se completeaza online la depunerea proiectului

Carte de identitate

Adresa din cartea de identitate trebuie sa coincida cu adresa imobilului unde se doreste realizarea proiectului. Nu se accepta viza de flotant la adresa. Termenul de schimbare a cartii de identitate este de 10 zile lucratoare de la depunerea documentelor la Directia de Evidenta a Persoanelor.

Copia cartii funciare collective, in cazul imobilelor tip duplex

Se obtine doar fizic de la OCPI. De exemplu, pentru un imobil inscris intr-o carte funciara cu numar de tipul xxxx-C1-U2, este necesara copia cartii funciare colective.

Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul territorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice

Emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice (este valabil 90 zile de la emitere). Se poate obtine online de la ANAF www.anaf.ro (daca aveti SPV) sau fizic de la ANAF.

Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;

Emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala aveti domiciliul (este valabil 30 zile de la emitere). Unele primarii elibereaza acest document online.

Extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructive pe care se va implementa proiectul

Din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul (este valabil 60 zile de la emitere). Se poate obtine online si costa 20 lei: https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420

Proiecte dezvoltate prin programul Casa Verde 2024

Iti punem la dispozitie o echipa de consultanti, tehnicieni si instalatori profesionisti, capabili sa furnizeze solutii performante si complete de sisteme fotovoltaice. Ne implicam in toate fazele proiectului si ne ocupam in totalitate atat de procedura birocratica, dar si de necesarul de echipamente.

Casa Verde 2024 – Formular de contact

Aplica alaturi de noi si obtine finantare de pana la 20.000 de lei prin programul Casa Verde 2024. Completeaza formularul si pastreaza-ti prioritatea pentru a fi contactat de catre un instalator acreditat.